Jan Benoit

Jan Benoit

Jan BENOIT studeerde aan KUL afdeling Kortrijk en aan de KU Leuven waar hij afstudeerde en het diploma van licentiaat in de rechten behaalde (1977).

Na zijn stage was hij tot 1990 zelfstandig advocaat. Daarna werd hij medewerker van het advocatenkantoor Honoré en Partners en hij is op heden vennoot van UNIQUM.

Hij werd regelmatig aangesteld door de Rechtbanken als curator inzake onbeheerde nalatenschappen, curator van faillissementen, vereffenaar en commissaris inzake opschorting bij gerechtelijk akkoord.

Zijn interesse gaat voornamelijk naar handels- en commercieel recht in het algemeen, met alle randdomeinen die daarbij aanleunen (gerechtelijk akkoord, faillissement, arbeids- en sociaal recht) en verkeersrecht.