Nathan De Laruelle

Nathan De Laruelle

Nathan De Laruelle studeerde aan de UGent, waar hij afstudeerde als master in de rechten in 2020.

In oktober 2020 schreef hij zich in als advocaat aan de Kortrijkse balie en vervoegde hij Uniqum en is actief in publiek recht in het algemeen en het ruimtelijk ordeningsrecht en stedenbouw in het bijzonder.