Advocaat

Jan Benoit

Jan Benoit

Jan BENOIT studeerde aan KUL afdeling Kortrijk en aan de KU Leuven waar hij afstudeerde en het diploma van licentiaat in de rechten behaalde (1977). Na zijn stage was hij tot 1990 zelfstandig advocaat. Daarna werd hij medewerker van het advocatenkantoor Honoré en Partners en hij is op heden vennoot van UNIQUM. Hij werd regelmatig aangesteld door de Rechtbanken als curator inzake onbeheerde nalatenschappen, curator van faillissementen, vereffenaar en commissaris inzake opschorting bij gerechtelijk akkoord. Zijn interesse gaat voornamelijk naar handels- en commercieel recht in het algemeen,...

Read More

Nele Vercruysse

Nele Vercruysse

Nele Vercruysse studeerde aan de KUL afdeling Kortrijk en aan de KU Leuven waar zij afstudeerde en het diploma van licentiaat in de rechten behaalde (1982). Na haar stage op het kantoor van Mr. José De Schaepmeester en Mr. Rik Honoré werd zij medewerkster op hetzelfde kantoor en zij is op heden vennoot van UNIQUM. Zij legt zich toe op dossiers van de afdeling bouwrecht, zij is gespecialiseerd in het zowel privaat aannemingsrecht als openbare aanbestedingen. Zij behandelt daarnaast dossiers betreffende onroerende goederen in het algemeen.

Read More

Frank Vanden Berghe

Frank Vanden Berghe

Frank VANDEN BERGHE studeerde aan de KUL afdeling Kortrijk en aan de KU Leuven waar hij afstudeerde en het diploma van licentiaat in de rechten (1992) en licentiaat in de wijsbegeerte behaalde (1993). Na zijn studies werd hij stagiair op het kantoor van Mr. Arnold Gits. Na zij stage deed hij twee jaar onderzoek als doctoraal-bursaal in de wijsbegeerte aan de KU Leuven waarna hij in 1999 het kantoor Honoré en Gits vervoegde. Op heden is hij vennoot van UNIQUM. Hij is gespecialiseerd in het administratief recht en legt zich toe op ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en...

Read More

Benoît Declerck

Benoît Declerck

Benoît Declerck studeerde aan de RU Gent waar hij afstudeerde en het diploma van licentiaat in de rechten behaalde (1997). Hij liep stage bij Mr. Rik Honoré (1997-2000) en was mits een onderbreking van anderhalf jaar als medewerker verbonden aan het kantoor Honoré & Gits. Hij is op heden vennoot van UNIQUM. Hij legt zich voornamelijk toe op dossiers van de afdeling bouwrecht en is gespecialiseerd in zowel privaat aannemingsrecht als openbare aanbestedingen.  Daarnaast behandelt hij dossiers betreffende onroerende goederen in het algemeen, verzekeringsrecht en verkeersrecht.

Read More

Nathalie Blauwblomme

Nathalie Blauwblomme

Nathalie BLAUWBLOMME studeerde aan de RU Gent en aan de Université de Nanterre (Paris) en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten in 1997. Nadien behaalde zij aan de KU Brussel een aanvullende licentie in vennootschapsrecht (1999) en een master in ondernemingsrecht aan de UIA (2001). In 1997 schreef zij zich als advocaat in aan de Gentse balie. Verder was zij ook actief in een internationaal consultancy kantoor, vooraleer zij in 2006 het kantoor Honoré & Gits vervoegde. Op heden is zij vennoot van UNIQUM. Zij is vooral actief en legt zich toe op vennootschapsrecht en...

Read More

Thomas Goethals

Thomas Goethals

Thomas GOETHALS studeerde aan de KUL afdeling Kortrijk, de KU Leuven en de Universidade de Coimbra (Portugal). Hij studeerde af aan de K.U. Leuven waar hij het diploma van licentiaat in de rechten (1997) en licentiaat in het notariaat (1998) behaalde. Na zijn studies werd hij stagiair op het kantoor van Mr. Rik Honoré. Op heden is hij vennoot van UNIQUM. Hij behandelt vooral dossiers voor het departement ondernemingsrecht. Hij legt zich toe op het vennootschaprecht en de begeleiding van ondernemingen, hij geeft daarnaast ook adviezen inzake successieplanning, contracten m.b.t. onroerende...

Read More