Advocaat

Dominique Descheemacker

Dominique Descheemacker

Dominique DESCHEEMACKER studeerde aan de RU Gent en de Université de Fribourg (Zwitserland). Zij studeerde af aan de RU Gent waar zij het diploma van licentiaat in de rechten behaalde (2001). Na haar stage op het kantoor Honoré & Gits, was zij medewerker en is op heden vennoot van UNIQUM. Zij legt zich toe op het privaat aannemingsrecht en behandelt zij daarnaast dossiers inzake algemeen handelsrecht.

Read More

Anke Vanhoecke

Anke Vanhoecke

Anke Vanhoecke studeerde aan de KUL Afdeling Kortrijk en de R.U.G. Gent waar zij afstudeerde en het diploma van licentiaat in de rechten behaalde (2004). Zij studeerde daarna aan de Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) waar zij zich specialiseerde in Europees recht. Na haar studies is zij haar stage begonnen bij het kantoor Honoré & Gits en is op heden medewerker. Zij legt zich toe op het burgerlijk recht, huurrecht en aannemingsrecht.

Read More

Fien D’Haenens

Fien D’Haenens

Fien D’HAENENS studeerde aan de Universiteit Gent waar zij afstudeerde en het diploma van master in de rechten behaalde. Na haar studies vatte zij haar stage aan onder het stagemeesterschap van Meester Nele Vercruysse. Zij behandelt voornamelijk dossiers in het aannemingsrecht met een bijzondere aandacht voor openbare aanbestedingen.

Read More

Arne Devriese

Arne Devriese

Arne DEVRIESE studeerde aan de KULAK en de KU Leuven, waar hij in 2010 het diploma Master in de rechten behaalde met onderscheiding (binnen de opties ‘Publiek Recht’ en ‘Internationaal en Europees Recht’). Na zijn studies ging hij aan de slag aan de balie te Kortrijk onder het stagemeesterschap van Meester Frank Vanden Berghe. Hij is vooral actief binnen het Publiek Recht in het algemeen en het Ruimtelijk Ordeningsrecht (stedenbouw) in het bijzonder.

Read More

Justin Delmulle

Justin Delmulle

Justin DELMULLE studeerde aan de Universiteit Gent waar hij in 2014 zijn diploma van Master in de Rechten behaalde. Na zijn studies ging hij aan de slag aan de balie van Kortrijk onder het stagemeesterschap van meester Jan Benoit. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in burgerlijk recht, commercieel recht, aannemingsrecht en verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

Read More