Disclaimer

De inhoud en vorm van deze site, met inbegrip van de foto’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gereproduceerd onder gelijk welke vorm zonder toestemming van de auteur. De bruggen die op foto’s figureren zijn op zich beschermd door het intellectueel eigendomsrecht van de ontwerpers respectievelijk Laurent Ney en SUM Project voor de Collegebrug, Arch&Teco voor westelijke ringbrug en studiebureau Greisch voor de Noordbrug.