Voorkeurmateries

 • Aannemings- en bouwrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht (contractueel en buitencontractueel)
 • Administratief en publiek recht
 • Verbintenissenrecht – bijzondere overeenkomsten
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Zakenrecht
 • Ondernemingsrecht – handels- en commercieelrecht
 • Intellectuele eigendom
 • Milieurecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Vastgoed
 • Overheidsopdrachten
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Vennootschapsrecht
 • Verkeersrecht
 • Verzekeringen en verzekeringsrecht