Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Benedikte De Mol

-  benedikte.demol@uniqum.be  -

Benedikte is sedert 2008 werkzaam bij Uniqum Advocaten. Zij staat in voor de boekhouding en verleent administratieve ondersteuning aan de advocaten.