Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Benoît Declerck

-  benoit.declerck@uniqum.be  - LinkedIn icon

Benoît Declerck studeerde in 1997 af aan de UGent waar hij het diploma van licentiaat in de rechten behaalde. Hij is vennoot van Uniqum Advocaten.