Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

(Bouw)verzekeringen

Uniqum Advocaten ondersteunt onderneming bij alle aspecten van risicomanagement en het verzekeren van risico’s. Uniqum advocaten beschikt over de nodige ervaring omtrent verzekeringspolissen (ABR, BA, Controleverzekeringen,...) en schadegevallen in de bouwsector. Dit betekent dat risico’s worden benoemd, dat daarvoor geschikte (maatwerk)polissen worden afgesloten, en dat waar risico’s resulteren in schadegevallen, claims vakkundig worden afgehandeld.

Uniqum Advocaten staat u onder meer bij: 

  • het benoemen/analyseren van risico's en de daarvoor geschikte polissen sluiten;
  • claimafhandeling en het voeren van onderhandelingen;
  • geschillenvermijding en -beslechting (expertises,procedures voor rechtbanken en hoven, alternatieven zoals bemiddelingstrajecten, …).

 

Banner