Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Nathalie Blauwblomme

-  nathalie.blauwblomme@uniqum.be  - LinkedIn icon

Nathalie Blauwblomme studeerde in 1997 af aan de UGent waar zij het diploma van licentiaat in de rechten behaalde. Zij studeerde tevens aan de Université de Nanterre (Paris). In 1999 behaalde zij aan de KU Brussel een aanvullende licentie in vennootschapsrecht en in 2001 een master in ondernemingsrecht aan de UIA. Zij is vennoot van Uniqum Advocaten.