Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Bouwpromotie

Als investeerder of bouwpromotor bent u op zoek naar projecten die winstgevend zijn. Het juridische component voor een succesvol project mag niet uit het oog verloren worden. Denk maar aan de onderhandelingen die met de verkoper of de overheid gevoerd dienen te worden, de opmaak van sluitende overeenkomsten met de betrokken bouwactoren. Uniqum Advocaten staat u bij in het realiseren van uw project. 

Uniqum Advocaten staat u onder meer bij: 

  • het onderhandelen en opstellen van overeenkomsten inzake projectontwikkeling;
  • het adviseren over opstal- en erfpachtrechten, erfdienstbaarheden en hypothecaire en andere zekerheden;
  • het adviseren omtrent het verwerven van vastgoed (onderhandelen en opstellen van koop-verkoopovereenkomsten, optieovereenkomsten, onderhandse overeenkomsten, (basis)aktes,…);
  • het voeren van geschillen (ontbinding, verborgen gebreken, ...).
Banner