Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Huur en Verhuur

Onze huurwetgeving kent voortdurend aanpassingen. Het correct toepassen van de woninghuur - handelshuur of pacht -wetgeving is voor een huurder of verhuurder geen sinecure meer. Uniqum Advocaten helpt u graag onder meer bij het opstellen van huurovereenkomsten, het invorderen van huurachterstallen en het oplossen van woning- en handelshuurkwesties voor en buiten de rechtbanken. 

Banner