Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Charlotte Corneillie

-  charlotte.corneillie@uniqum.be  - LinkedIn icon

Charlotte studeerde in juli 2022 af als master in de rechten aan de UGent. Zij is sinds september 2022 actief als deeltijds juriste bij Uniqum Advocaten, waar zij het team omgevingsrecht bijstaat.