Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Omgevingsvergunningen

U kan bij Uniqum Advocaten terecht met al uw vragen met betrekking tot vergunningsplicht voor onder meer:

  • stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunningen);
  • het verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning);
  • de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuvergunning);
  • het wijzigen van de vegetatie; 
  • (zonevreemde) functiewijzigingen;
  • - ...

U kan bij Uniqum Advocaten niet alleen terecht voor advies, maar ook voor bijstand bij onderhandelingen, het voeren van beroepsprocedures (bij de administratie, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State). 

Banner