Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Wegenrecht

Vlaanderen wordt doorkruist door duizenden kilometers wegen, gaande van gewestwegen, gemeentewegen, fietspaden, trage wegen, private wegen, ...

U kan bij Uniqum Advocaten terecht voor advies en bijstand in procedures met betrekking tot bestaande of toekomstige wegen, zoals:

  • beroepen tegen gemeenteraadsbeslissingen over de zaak van de wegen;
  • procedures met betrekking tot (de verjaring van) buurtwegen;
  • discussies met de wegbeheerder;
  • ...

 

Banner