Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Handhaving & Heffingen

Nadat een omgevingsinbreuk of -misdrijf werd vastgesteld, kan daar vervolging uit voortvloeien.
Uniqum Advocaten levert bijstand bij zowel strafrechtelijke vervolging door het parket als bestuursrechtelijke omgevingshandhaving door de administratie. 

Ook voor het bestrijden van (gemeentelijke of gewestelijke) heffingen inzake leegstand, verwaarlozing, tweede verblijf, enz. kan u bij ons terecht.

Banner