Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Onroerend erfgoed

U kan bij Uniqum Advocaten terecht voor advies met betrekking tot:

  • de bescherming van een eigendom als monument; 
  • de opname van een eigendom binnen de contouren van een erfgoedlandschap;
  • de ligging van een eigendom in een beschermd stads- en dorpsgezicht;
  • beheersplannen voor onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen.
  • ...

Uniqum Advocaten levert tevens bijstand in lopende beschermingsprocedures en handhavingsprocedures bij misdrijven inzake onroerend erfgoed. 

Banner