Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Ruimtelijke planning

U kan bij Uniqum Advocaten terecht voor advies en bijstand in onderhandelingen of procedures met betrekking tot:

  • planologische attesten
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)
  • beleidsplannen 
  • planschade- of planbatendossiers ingevolge bestemmingswijzigingen
  • ...
Banner