Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Onteigening

Uniqum Advocaten heeft een ruime ervaring inzake onteigeningsprocedures, zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk niveau.

U kan bij ons terecht voor advies en het beschermen van uw rechten (door het indienen van bezwaar tijdens het openbaar onderzoek of het indienen van een jurisdictioneel beroep tegen het onteigeningsbesluit bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Verder verleent Uniqum Advocaten tevens bijstand bij onderhandelingen alsook bij de eigenlijke gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Banner