Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Frank Vanden Berghe

-  frank.vandenberghe@uniqum.be  -

Frank Vanden Berghe studeerde in 1992 af aan de KU Leuven waar hij het diploma van licentiaat in de rechten behaalde. Hij behaalde in 1993 eveneens aan de KU Leuven het diploma van licentiaat in de wijsbegeerte. Hij is vennoot van Uniqum Advocaten.