Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Mergers and acquisitions

Ons team specialisten in ondernemingsrecht heeft een ruime ervaring bij het begeleiden van overnames van ondernemingen, het nemen van participaties in ondernemingen en het herstructureren van vennootschappen. Zij staan u onder meer bij inzake:

  • het uitvoeren van een due diligence - ook vendor due dilgence - en juridische doorlichting van ondernemingen;
  • het opstellen, onderhandelen en nazien van overnamecontracten (SPA), managementcontracten, leningsovereenkomsten (vendor loan), investeringsovereenkomsten (ISA of SSA), aandeelhoudersovereenkomsten (SHA), etc.;
  • opstellen van vennootschapsrechtelijke verslaggeving (corporate governance) en documenten in het kader van bijvoorbeeld belangenconflicten, alarmbelprocedures, fusies, (partiële) splitsingen, vereffeningen, etc.;
  • begeleiding bij post-acquisitiediscussies, ook gerechtelijk.
Banner