Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen maakt fouten, de ene al wat meer dan de andere. Sommige fouten zijn ernstiger dan andere en hebben zwaardere gevolgen dan andere. Uniqum Advocaten is gespecialiseerd in geschillen inzake aansprakelijkheid, zowel aan de zijde van de schadelijder als van de (vermeende) veroorzaker. Fouten kunnen zowel binnen een contractuele context, alsook buiten het kader van een overeenkomst gemaakt worden. Uniqum Advocaten staat overheden, particulieren, ondernemingen en vrije beroepers bij inzake alle mogelijke aansprakelijkheidsgeschillen.

Banner