Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Verzekeringsrecht

Uniqum Advocaten verleent zowel aan verzekeraars, verzekerden en verzekeringsnemers advies en bijstand bij verzekeringstechnische vragen en/of gerechtelijke procedures.

U kan bij ons terecht voor onder meer de volgende verzekeringsgerelateerde materies:

  • verkeersrecht;
  • rechtsbijstandsverzekering;
  • burgerlijke aansprakelijkheid;
  • beroepsaansprakelijkheid;
  • arbeidsongevallen;
  • lichamelijke schade;
  • verzekeringsrecht.
Banner