Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Ondernemingsrecht

Uniqum Advocaten heeft een ruime ervaring in alles wat bij het ondernemen komt kijken op juridisch vlak en dit van bij de opstart. Uniqum Advocaten heeft ervaring, zowel in adviesverlening als in begeleiding bij geschillen, zo onder meer:

  • zorgen wij voor begeleiding bij onderhandelingen over en redactie van overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomsten, dienstverlenings- en managementovereenkomsten, vastgoedcontracten, distributiecontracten, SLA's, IT-overeenkomsten, etc.);
  • helpen wij u bij het afdwingen van overeenkomsten;
  • treden wij op als advocaat in de voorbereiding van en de opvolging van de meest diverse geschillen en dit zowel voor rechtbanken als in het kader van arbitrage of bemiddeling; 
  • adviseren wij inzake merkenrecht en eigendomsrechten;
  • helpen wij u bij het invorderen van openstaande schulden.
Banner