Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Vennootschapsrecht

Bij een vennootschap komen verschillende zaken kijken. Onze specialisten ondernemingsrecht zijn zeer onderlegd in deze materie en hebben een ruime ervaring in onder meer:

  • advies rond vennootschapsrecht en over bijvoorbeeld de juiste en meest geschikte rechtsvorm, de correcte toepassing van alle relevante wet- en regelgeving;
  • opstellen van vennootschapsovereenkomsten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en statuten, investeringscontracten, overnameovereenkomsten;
  • opstellen van vennootschapsrechtelijke verslaggeving (corporate governance) en documenten in het kader van bijvoorbeeld belangenconflicten, alarmbelprocedures, fusies, (partiële) splitsingen, vereffeningen;
  • voeren van gerechtelijke vennootschapsrechtelijke procedures rond bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid en conflicten tussen aandeelhouders.
Banner