Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Insolventierecht

Uniqum Advocaten is gespecialiseerd in insolventie. Wij begeleiden zowel de partij die kampt met financiële problemen, als de schuldeiser die geconfronteerd wordt met een schuldenaar in moeilijkheden.

  • Wij staan u bij bij de voorbereiding en verdere uitwerking van een gerechtelijke reorganisatie of een (deficitaire) vereffening. Wij hebben ruime ervaring als vereffenaar;
  • wij begeleiden u bij de aangifte en afwikkeling van een faillissement;
  • wij adviseren u inzake de bijzondere aansprakelijkheden die spelen in geval van financiële problemen en staan u bij in procedures terzake zoals bestuurders- en oprichtersaansprakelijkheid.
Banner